PB6302 UVC

ตู้รับพัสดุ PB6301 รับพัสดุได้ แม้ไม่อยู่บ้าน Post BoxจากBox&Co (ตู้พัสดุ ไม่อยู่บ้านก็รับได้) เป็นตู้ที่สามารถรับจดหมาย รับพัสดุ หรือแม้กระทั่งรับอาหารเดลิเวอรี่ได้ทุกผู้ให้บริการ เหมาะสำหรับทุกบ้านช่วยให้ไม่พลาดการรับจดหมาย,พัสดุหรืออาหารเดลิเวอรี่ ตอนที่ไม่อยู่บ้าน วิธีการใช้งานง่ายเมื่อมีเจ้าหน้ามาส่งจดหมาย ,พัสดุหรืออาหารเดลิเวอรี่ เพียงเปิดฝาด้านบนแล้วใส่ จดหมายหรือพัสดุลงในตู้ ส่วนอาหารก็เกี่ยวที่ตะขอ พัสดุจะไหลลงยังช่องด้านล่าง มีระบบป้องกันมือล้วงขโมยจดหมายหรือพัสดุภายในตู้ เป็นนวตกรรมสร้างความแตกต่างยกระดับ และพัฒนาการส่งจดหมาย พัสดุและอาหารเดลิเวอรี่ และเพิ่มความปลอยภัยจากไวรัสและเชื้อโรค ที่อาจติดมากับจดหมาย กล่องพัสดุ และสินค้าประเภทเดลิเวอรี่ Post Box จาก Box&Co สามารถรับพัสดุได้หลากหลาย Post Box จาก Box&Co สามารถรองรับพัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น กล่องพัสดุขนาดเล็ก ไปจนถึงกล่องพัสดุขนาดใหญ่ และยังสามารถรับซองจดหมาย, เอกสารต่างๆ และยังมีตะขอเกี่ยว และช่องรองรับที่ไว้รองรับการส่งอาหารเดลิเวอรี่ มั่นใจการรับพัสดุได้ ว่าพัสดุจะปลอดภัย ป้องกันการขโมยหรือการหยิบพัสดุภายในตู้ได้ Post Box จาก Box&Co มีกลไกป้องกันการหยิบ ล้วงพัสดุภายในตู้โดยจะป้องกันจากการโจรกรรม หรือการหยิบล้วงได้ดีอีกด้วย ตัวตู้รับพัสดุจาก […]

webmaster

21 July 2023

PB6302M

ตู้รับพัสดุ PB6301 รับพัสดุได้ แม้ไม่อยู่บ้าน Post BoxจากBox&Co (ตู้พัสดุ ไม่อยู่บ้านก็รับได้) เป็นตู้ที่สามารถรับจดหมาย รับพัสดุ หรือแม้กระทั่งรับอาหารเดลิเวอรี่ได้ทุกผู้ให้บริการ เหมาะสำหรับทุกบ้านช่วยให้ไม่พลาดการรับจดหมาย,พัสดุหรืออาหารเดลิเวอรี่ ตอนที่ไม่อยู่บ้าน วิธีการใช้งานง่ายเมื่อมีเจ้าหน้ามาส่งจดหมาย ,พัสดุหรืออาหารเดลิเวอรี่ เพียงเปิดฝาด้านบนแล้วใส่ จดหมายหรือพัสดุลงในตู้ ส่วนอาหารก็เกี่ยวที่ตะขอ พัสดุจะไหลลงยังช่องด้านล่าง มีระบบป้องกันมือล้วงขโมยจดหมายหรือพัสดุภายในตู้ เป็นนวตกรรมสร้างความแตกต่างยกระดับ และพัฒนาการส่งจดหมาย พัสดุและอาหารเดลิเวอรี่ และเพิ่มความปลอยภัยจากไวรัสและเชื้อโรค ที่อาจติดมากับจดหมาย กล่องพัสดุ และสินค้าประเภทเดลิเวอรี่ Post Box จาก Box&Co สามารถรับพัสดุได้หลากหลาย Post Box จาก Box&Co สามารถรองรับพัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น กล่องพัสดุขนาดเล็ก ไปจนถึงกล่องพัสดุขนาดใหญ่ และยังสามารถรับซองจดหมาย, เอกสารต่างๆ และยังมีตะขอเกี่ยว และช่องรองรับที่ไว้รองรับการส่งอาหารเดลิเวอรี่ มั่นใจการรับพัสดุได้ ว่าพัสดุจะปลอดภัย ป้องกันการขโมยหรือการหยิบพัสดุภายในตู้ได้ Post Box จาก Box&Co มีกลไกป้องกันการหยิบ ล้วงพัสดุภายในตู้โดยจะป้องกันจากการโจรกรรม หรือการหยิบล้วงได้ดีอีกด้วย ตัวตู้รับพัสดุจาก […]

webmaster

21 July 2023

PB6301 UVC

ตู้รับพัสดุ PB6301 รับพัสดุได้ แม้ไม่อยู่บ้าน Post BoxจากBox&Co (ตู้พัสดุ ไม่อยู่บ้านก็รับได้) เป็นตู้ที่สามารถรับจดหมาย รับพัสดุ หรือแม้กระทั่งรับอาหารเดลิเวอรี่ได้ทุกผู้ให้บริการ เหมาะสำหรับทุกบ้านช่วยให้ไม่พลาดการรับจดหมาย,พัสดุหรืออาหารเดลิเวอรี่ ตอนที่ไม่อยู่บ้าน วิธีการใช้งานง่ายเมื่อมีเจ้าหน้ามาส่งจดหมาย ,พัสดุหรืออาหารเดลิเวอรี่ เพียงเปิดฝาด้านบนแล้วใส่ จดหมายหรือพัสดุลงในตู้ ส่วนอาหารก็เกี่ยวที่ตะขอ พัสดุจะไหลลงยังช่องด้านล่าง มีระบบป้องกันมือล้วงขโมยจดหมายหรือพัสดุภายในตู้ เป็นนวตกรรมสร้างความแตกต่างยกระดับ และพัฒนาการส่งจดหมาย พัสดุและอาหารเดลิเวอรี่ และเพิ่มความปลอยภัยจากไวรัสและเชื้อโรค ที่อาจติดมากับจดหมาย กล่องพัสดุ และสินค้าประเภทเดลิเวอรี่ Post Box จาก Box&Co สามารถรับพัสดุได้หลากหลาย Post Box จาก Box&Co สามารถรองรับพัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น กล่องพัสดุขนาดเล็ก ไปจนถึงกล่องพัสดุขนาดใหญ่ และยังสามารถรับซองจดหมาย, เอกสารต่างๆ และยังมีตะขอเกี่ยว และช่องรองรับที่ไว้รองรับการส่งอาหารเดลิเวอรี่ มั่นใจการรับพัสดุได้ ว่าพัสดุจะปลอดภัย ป้องกันการขโมยหรือการหยิบพัสดุภายในตู้ได้ Post Box จาก Box&Co มีกลไกป้องกันการหยิบ ล้วงพัสดุภายในตู้โดยจะป้องกันจากการโจรกรรม หรือการหยิบล้วงได้ดีอีกด้วย ตัวตู้รับพัสดุจาก […]

webmaster

21 July 2023

PB6301M

ตู้รับพัสดุ PB6301 รับพัสดุได้ แม้ไม่อยู่บ้าน Post BoxจากBox&Co (ตู้พัสดุ ไม่อยู่บ้านก็รับได้) เป็นตู้ที่สามารถรับจดหมาย รับพัสดุ หรือแม้กระทั่งรับอาหารเดลิเวอรี่ได้ทุกผู้ให้บริการ เหมาะสำหรับทุกบ้านช่วยให้ไม่พลาดการรับจดหมาย,พัสดุหรืออาหารเดลิเวอรี่ ตอนที่ไม่อยู่บ้าน วิธีการใช้งานง่ายเมื่อมีเจ้าหน้ามาส่งจดหมาย ,พัสดุหรืออาหารเดลิเวอรี่ เพียงเปิดฝาด้านบนแล้วใส่ จดหมายหรือพัสดุลงในตู้ ส่วนอาหารก็เกี่ยวที่ตะขอ พัสดุจะไหลลงยังช่องด้านล่าง มีระบบป้องกันมือล้วงขโมยจดหมายหรือพัสดุภายในตู้ เป็นนวตกรรมสร้างความแตกต่างยกระดับ และพัฒนาการส่งจดหมาย พัสดุและอาหารเดลิเวอรี่ และเพิ่มความปลอยภัยจากไวรัสและเชื้อโรค ที่อาจติดมากับจดหมาย กล่องพัสดุ และสินค้าประเภทเดลิเวอรี่ Post Box จาก Box&Co สามารถรับพัสดุได้หลากหลาย Post Box จาก Box&Co สามารถรองรับพัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น กล่องพัสดุขนาดเล็ก ไปจนถึงกล่องพัสดุขนาดใหญ่ และยังสามารถรับซองจดหมาย, เอกสารต่างๆ และยังมีตะขอเกี่ยว และช่องรองรับที่ไว้รองรับการส่งอาหารเดลิเวอรี่ มั่นใจการรับพัสดุได้ ว่าพัสดุจะปลอดภัย ป้องกันการขโมยหรือการหยิบพัสดุภายในตู้ได้ Post Box จาก Box&Co มีกลไกป้องกันการหยิบ ล้วงพัสดุภายในตู้โดยจะป้องกันจากการโจรกรรม หรือการหยิบล้วงได้ดีอีกด้วย ตัวตู้รับพัสดุจาก […]

webmaster

21 July 2023